Ekologická výchova

1. ročník projektu Kamarád ježek 2015/2016

praha12
Projekt Kamarád ježek zorganizovala naše organizace poprvé na podzim školního roku 2015/2016, a to díky grantu městské části Praha 12.

Jako první pražská škola se do projektu zapojila Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12. Do školy putovali celkem dva ježečci:

  • jeden do třídy 1.C paní učitelky Krčkové,
  • druhý do skupiny školní družiny paní vychovatelky Jesenské.

Ve třídě i ve družině škola s pomocí záchranné stanice našla tichý koutek, kde měl ježek jako především noční živočich dostatek klidu i soukromí.

Slavnostní předání ježků do péče školy proběhlo ve středu 2. 12. 2015. Zprávu o předání najdete v našich aktualitách.

Pro děti si záchranná stanice přichystala úvodní přednášku, která je uvedla do světa ježků a seznámila se zákonitostmi jejich života ve volné přírodě. Ošetřovatelé jim také předem poradili, jak se o divoké zvíře správně starat a na co si dát pozor, a předali jim základní vybavení:

  • přepravku,
  • základní balíček krmení,
  • váhu
  • a deníček ježka.

Děti pak zvířátko samy krmily, uklízely mu klec a měnily domeček, vážily jej, aby zjistily, zda správně přibírá, a kontrolovaly, jak se mu daří. Údaje o jeho zdravotním stavu a veškeré postřehy o jeho životě si zapisovaly do ježčího deníčku, jehož součástí je profil ježečka i závazný slib žáků, že ježkovi poskytnou tu nejlepší možnou péči.

slib

Záchranná stanice do školy pravidelně vysílala svého odborníka, který ježky prohlédl, zda jim nic nechybí a dobře prospívají. A děti s ním mohly prokonzultovat svoje čerstvá pozorování i dotazy.

V úterý 12. dubna 2016 jsme společně s dětmi, které o ježky pečovaly, ježky slavnostně vypustili zpátky do volné přírody v Modřanské rokli. Zprávu o vypouštění najdete v našich aktualitách.