Ekologická výchova

Lesy hl. m. Prahy podepsaly akční plán lesní pedagogiky

Představitelé šestnácti nejvýznamnějších českých lesnických subjektů včetně naší organizace 3. dubna slavnostně podepsali Akční plán k jednotnému postupu při realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR v letech 2016–2018. Podpisem pod tímto materiálem se naše organizace zavazuje k dodržování společného postupu při aktivitách lesní pedagogiky, ke spolupráci při vzdělávání dětí a mládeže v lesnickém oboru i k podpoře vzdělávání lesních pedagogů. Akční plán zástupci organizací podepsali na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina, který se konal v prvním dubnovém týdnu na brněnském výstavišti.

Svůj podpis připojili kromě ředitele naší organizace také představitelé Ministerstva zemědělství, lesnických organizací a sdružení, jako jsou Lesy ČR, s. p., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem či Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, a zástupci vysokých a středních škol, jako je Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nebo Střední lesnická škola Hranice. Celé znění dokumentu a seznam všech signatářů najdete na webu lesnipedagogika.cz.

podpis-akcniho-planu

Na výstavu Silva Regina se sjeli lesní pedagogové z celé republiky a kromě podpisu společného dokumentu zde veřejnosti také prezentovali svoje aktivity. Především mladší návštěvníky se snažili zaujmout tématy lesní pedagogiky a pozvali je k procházce lesem v doprovodu odborníků, kteří se v lese a zároveň v tom, jak je o něj třeba pečovat, nejlépe vyznají. Lesy hl. m. Prahy se spolu se Střední lesnickou školou Hranice chopily stanoviště, jehož tématem byla ochrana lesa. Návštěvníkům jsme přiblížili, kdo jsou nejznámější nepřátelé lesa a jak před nimi les můžeme ochránit.