Když se listí na stromech kolem rybníků začne pomalu barvit do teplejších odstínů, rybářům začíná hektické období doprovázené neodbytnou záplavou bahna, kterou jim ovšem snadno vynahradí jediný pohled na plné kádě. Tradici podzimních výlovů rybníků dodržují i pražští rybáři z Českého rybářského svazu, kteří letos v průběhu října a listopadu vylovili 27 pražských rybníků a retenčních nádrží. Zatímco rybáři zápasili se sítěmi, podběráky a všudypřítomným přítulným blátem, naši lesníci se na březích Počernického, Libockého a Hamerského rybníka věnovali přihlížejícím žákům, kteří celý výlov se zájmem sledovali.

vylov4

Přes 500 dětí z pražských škol se během tří dnů přímo na místě seznámilo s prací rybářů i s rybářskou výbavou a s pomůckami, bez nichž se rybáři při výlovu neobejdou. V připravených kádích mezitím rychle přibývali vylovení kapři, amuři a okouni, ale i sumci a štiky. Dokonce tu prokmitlo i několik vlnících se úhořů, které rybník vydal. Při chytání vlastní ryby si žáci vyzkoušeli, zda v nich dřímají rybářské vlohy, a na jednotlivých stanovištích se dozvěděli spoustu zajímavostí z utajeného světa vodních savců, ptáků a bezobratlých. Zjistili, jak se rozmnožují škeble, že husa běločelá k nám přilétá jen jednou za dva roky nebo že vydra je zapsána v Guinessově knize rekordů jako majitel nejhustšího kožichu na světě.

S příchodem listopadu Prahu sevřelo mrazivé počasí, to ale rybáře, naše lesníky ani žáky nemohlo zastavit. Pro nejmenší účastníky výlovu Hamerského rybníka připravil horký čaj záběhlický sportovní areál Hamr. Moc děkujeme za vítané povzbuzení.