Jedním ze symbolů jara na pražských vodních plochách jsou i jarní výlovy rybníků. První z nich proběhl 16. března na rybníku Martiňák v Dolních Počernicích. Rybáři z Českého rybářského svazu zápasili na dně vypuštěného rybníka s kapry, štikami, líny, candáty a dokonce i se samotným obrem mezi rybami – sumcem.

Zatímco se rybáři potýkali s šupinatými obyvateli vodních hlubin, děti z mateřské školy Vybíralova a žáci 6. a 7. tříd z Fakultní základní školy Chodovická je se zájmem pozorovali z bezpečí břehů. A to nebylo vše. Naši lektoři pro ně měli připravená stanoviště, na kterých se děti dozvěděly spoustu informací o tvorech žijících ve vodě i kolem ní. Zjistily, kdo je majitelem nejhustšího kožíšku, jak potápka ke svému jménu přišla, k čemu se používal velevrub malířský nebo jaké pomůcky rybáři při výlovu používají. V přistavených kádích si pak děti mohly vylovené ryby prohlédnout zblízka.

Další z plánovaných jarních výlovů proběhnou 30. března na Cukrovarském rybníku ve Vinoři a 6. dubna na Hořejším rybníku v Hloubětíně.