Ekologická výchova

Lesní pedagogové z celé Evropy si vyzkoušeli náš program Noční les

Ve dnech 3. – 6. října 2017 se ve Sněžném-Milovech uskutečnil 12. Evropský kongres lesní pedagogiky. Kromě lesníků z České republiky na kongres zavítali i zástupci 12 dalších evropských států, celkem se jej zúčastnilo na 140 lesních pedagogů. Program společného setkání zahrnoval nejen odborné přednášky, ale i praktické ukázky přímo v terénu. Letošní setkání bylo zpestřeno také ukázkami večerních terénních programů několika českých organizací. Lesníci Lesů hl. m. Prahy si pro účastníky připravili večerní program Noční les, který již několik let úspěšně realizujeme v pražských lesích.

Mezinárodní kongres každoročně seznamuje účastníky s novinkami v oblasti lesní pedagogiky, umožňuje jim čerpat inspiraci od zahraničních kolegů i získávat důležité kontakty pro následnou spolupráci. Hlavními tématy jsou „Lesní pedagogika jako nástroj komunikace s veřejností“ a „Lesní pedagogika jako nástroj vzdělávání k udržitelnému rozvoji“. Těmto tématům se věnovaly i úvodní příspěvky letošního ročníku od ředitele Lesního družstva obcí Přibyslav Jiřího Svobody, tajemnice The Confederation of European Forest Owners Emmy Berglund, ředitele Stiftung SILVIVA Rolfa Juckera a zástupce ředitelky školského zařízení Lipka Martina Šroma.

Účastníky kongresu čekaly nejen novinky v oblasti lesní pedagogiky a odborné přednášky, ale mohli si vychutnat a aktivně se zapojit i do praktických ukázek přímo v terénu. V jedné z nich si například sami vyrobili dřevěné lavičky, kterými byly následně obdarovány sociální domovy. Zajímavý byl slovenský workshop věnovaný včelám nebo workshop bavorských kolegů zabývajících se propojením lesní pedagogiky s aspekty lesního managementu a integrací do lesně pedagogických programů.
Načerpat inspiraci od zahraničních kolegů a předvést svůj um přijeli i zástupci z Lesů hl. m. Prahy. Ti zde v rámci sekce “Night Forest” realizovali ukázku svého programu s názvem “Noční oči”, při kterém děti ve skupinách procházejí s baterkami lesem a hledají, ze kterého stromu na ně zasvítí oči neznámého zvířete. Jeho jméno poté hádají na základě souboru přiložených indicií. Náš noční program sklidil od zahraničních kolegů velký ohlas.

kongres

Lesní pedagogové se na mezinárodním kongresu poprvé setkali v roce 2006 v Maďarsku a v dalších letech prošel významnou část západní i střední Evropy. V příštím roce se kongres bude konat ve Finsku

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa jeho ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti – v konkrétním lese.

Akci organizačně zajišťoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Programově kongres zaštítila Pracovní skupina Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR, jejímž členem je i zástupce Lesů hl. m. Prahy.