Ekologická výchova

Tisková konference o lesní pedagogice zahájila pražský Týden lesů

Přes 300 tisíc dětí, 3 150 ekovýchovných akcí, 12 lesnicko-dřevařských organizací, 1 100 lesních pedagogů. To je lesní pedagogika České republiky za rok 2017 v číslech. Za každým z těchto čísel se skrývá mnoho úsilí, práce a nadšení všech, kteří se podílejí na rozvoji lesní pedagogiky u nás. A o tom, že nejlepší učebnou je les a nejzajímavější pomůcky nám poskytuje sama příroda, se přesvědčili všichni účastníci tiskové konference, která se uskutečnila 15. května k příležitosti Týdne lesů v Kunratickém lese. Tiskovou konferenci uspořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s naší organizací.

tisková konference

Během tiskové konference byla účastníkům z řad novinářů představena Výroční zpráva lesní pedagogiky za rok 2017 a také další vize v oblasti vzdělávání v příštích letech. Všichni si na vlastní kůži vyzkoušeli i několik ekovýchovných aktivit. Vysazovali lesní sazenice, měřili výšku stojících stromů či si zkusili, jak správně vypočítat objem ležícího kmene. Vše se odehrávalo v prostředí Kunratického lesa a naše organizace poskytla pro celou akci potřebné zázemí.

Lesní pedagogiku v ČR organizuje pracovní skupina, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství jako svůj poradní orgán. Skupina má v současné době 12 členů z řad nejvýznamnějších lesnicko-dřevařských organizací. Lesy hl. m. Prahy nejsou v pracovní skupině žádnými nováčky a svými 1 070 akcemi za rok 2017 se řadí na přední příčky v množství zorganizovaných akcí lesní pedagogiky v republice. V loňském roce jsme uspořádali celou ⅓ ze všech uskutečněných programů na území našeho státu. Během každého týdne se s našimi lesními pedagogy můžete průměrně setkat na více než 20 místech hlavního města. Za 10 let našeho působení v lesní pedagogice jsme zorganizovali tisíce akcí pro statisíce účastníků a dlouhodobě tak pomáháme šíření povědomí o lesnictví a české přírodě napříč všemi generacemi.

graf