Ekologická výchova

Na týden znovu Československem: Lesní tábor spojil obě republiky

Jaké by to bylo, kdyby se Česko a Slovensko opět spojily v jeden stát, rozuměli bychom si? Je práce lesníka na Slovensku stejná jako práce jeho českého kolegy? To a mnohem více si od 1. do 8. července ověřovala skupina 40 dětí ze všech koutů Česka a Slovenska. V krásných prostorách loveckého zámku Antonstál u našich východních sousedů je hned první červencový den uvítal lesní tábor uspořádaný ke stému výročí vzniku Československa. Ve stínu Bílých Karpat se celý týden zábavnou formou seznamovaly s lesním ekosystémem, rostlinami, zvířaty, přírodními materiály a prací lesníka.

S myšlenkou společného lesního tábora, který pomůže překonat jazykovou bariéru, utvořit nová přátelství a předat našim nejmenším přírodovědné znalosti, přišlo Národné lesnícke centrum Zvolen ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR. Celou akci, která byla pro malé táborníky zdarma, financovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo zemědělství ČR. Dvacítku dětí z České republiky doprovodila pětice lesních pedagogů z českých lesnických institucí a druhou dvacítku tvořily slovenské děti se čtyřmi pedagogy a jedním zdravotníkem.

Každé ráno v půl osmé zazní tóny lesnice s popěvkem lesních pedagogů, kteří zvou rozespalé taborníky ven z postele a na rozcvičku. Ta je potřeba, neboť všechny čeká den plný her, aktivit, vzdělávání a musí se do něj vstoupit hezky zvesela. Pořádně se protáhnout, zaběhnout pár koleček v areálu loveckého zámku Antonstál a už se čtyřicítka dětí z České i Slovenské republiky žene na snídani. Po ní je čeká dopoledne plné her s ekologickou a lesnickou tematikou. “Zahrajeme si na medvědy!” uvádí lesní pedagog Michal novou hru v lese nedočkavým dětem. Ty se hned po vysvětlení pravidel rozebíhají na všechny strany a hledají si správný strom. Tři, dva, jedna a už se všichni zavěšují na stromy a soutěží o titul nejlepšího medvěda, který na stromě vydrží nejdéle. Je to namáhavé a takový medvěd to zřejmě nemá v životě snadné, když musí viset na stromě, běží nejspíš hlavou dětem, které se zatvrzele drží na stromě už čtvrtou minutu. Kdo se pustí, končí. Vítězů je hned několik a o titul medvěda se podělí rovným dílem.

hrajeme si na medvědy

Celé herní dopoledne se nese v podobném duchu. Děti se během něj dozvídají, co se stane s ekosystémem, ve kterém se přemnoží dravec, nebo zkoušejí vzájemnou důvěru a se zavázanýma očima se nechávají kamarádem provázet lesem. Poté už bez šátku na očích hledají strom, který si prve poslepu ohmataly. Zkoumají svět všemi smysly: zrakem, sluchem, čichem, chutí i hmatem. A všichni se dobře baví. Ale to už se blíží oběd a po něm zasloužený odpočinek. Není ovšem čas na dlouhé zahálení, vyrážíme autobusem na výlet. Naším cílem je Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo. Zde lesní pedagogové představují důležité osobnosti, které stály u zrodu společného státu, a dozvídáme se i zajímavosti z jejich života. Závěr dne po návratu a večeři už patří sportu a hrám. Svůj sportovní talent mohou všichni předvést při volejbale, kroketu, ping-pongu nebo jen tak při kopané s míčem. Večer táborníci padají do postelí únavou a těší se, co nového a zábavného jim přinese další den.

povídání o sběru semen

Celý tábor se nese v příjemné náladě. Jazyková bariéra padá a vznikají nová mezinárodní přátelství. Obklopeni hustými lesy Bílých Karpat učí lesní pedagogové děti vztahu k přírodě, ekologii a lesnictví. Objevují společně tajemný svět zvířat a rostlin, nelehkou práci lesníka či si vyrábějí upomínkové předměty z přírodních materiálů. Práci v lese je věnován hned jeden celý dopolední program. Během něj bereme do rukou průměrky a výškoměry a učíme se správně změřit výšku a tloušťku stromu. V mžiku se celý areál hemží malými lesníky, kteří jako zkušení taxátoři měří stromy a v závěru dokážou i bez měřicích pomůcek odhadnout výšku i tloušťku mohutného smrku. Seznamují se také s dalšími pomůckami nezbytnými pro lesnické povolání.

Každý den v táboře přináší něco nového. Soutěžíme, hrajeme si, vyrábíme, učíme se. Podnikáme výlety po Česku i Slovensku a všude se dozvídáme zajímavé věci. Nechybí nám ani kulturní vložka. Kdo chce, účastní se zábavné soutěže Česko-Slovensko má talent, na kterou se přijela podívat i vzácná návštěva: Slovenská ministryně pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. K vidění je opravdová přehlídka talentů. Tančí se, zpívá, nechybí ani komické scénky nebo vypravěči vtipů, pod kterými se i porota z řad pedagogů prohýbá smíchy. Další večer jsme se zase vydávali do setmělého lesa na stezku odvahy a plnili úkoly, které tam pro nás byly nachystané.

V závěru týdne jsou všichni táborníci již zkušenými lesníky a odjíždějí do svých domovů plní nových znalostí, dojmů a zážitků. Lesní tábor se vydařil a nám nezbývá než zvolat “Lesu zdar!” a těšit se na další shledání.

účastníci tábora

Táborovou atmosféru si spolu s námi můžete užít na videu a ve fotogalerii