Ekologická výchova

Naučné stezky

Exkurze po naučných stezkách

Středisko Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy zajišťuje pro veřejnost na několika místech v Praze odborné procházky po významných pražských přírodních lokalitách a naučných stezkách.

 

Barrandovské skály – Praha 5

Doba trvání exkurze: 4 hodiny
Doprava: tramvaj č. 12, 13, 14 a 20, autobus č. 104, 120
Zaměření: geologie, paleontologie, botanika, zoologie
Zajímavosti oblasti: světoznámý geologický odkryv lochkovského souvrství spodního devonu, nejrůznější typy vrás, typické rostliny skalních spár. Homolka – cenná lokalita se stepní vegetací, hodnotné území z hlediska výskytu motýlů

Více informací o lokalitě Barrandovské skály.

 

Přírodou Divoké Šárky – Praha 6

Doba trvání exkurze: 4 hodiny
Doprava: tramvaj č. 20, 26, autobus č. 119, 108, 179, 225
Zaměření: geologie, botanika (květena, lesy), vliv člověka
Zajímavosti oblasti: Jedno z nejstarších chráněných území Prahy, které je opředeno pověstmi a bájemi; klid ve zdejší soutěsce hlídá indián, gorila i babička.

Podrobné informace o exkurzi

Více informací o lokalitě Divoká Šárka.

 

Povodím Botiče – Praha 10

Doba trvání exkurze: 4 hodiny
Doprava: autobusy č. 177, 212, 242
Zaměření: ekologie, geologie, paleontologie, botanika, zoologie a historie
Zajímavosti oblasti: přírodní památky Meandry Botiče a Pitkovická stráň

Více informací o lokalitě Meandry Botiče.

 

Vinoř a Satalice – Praha 9

Doba trvání exkurze: 4 hodiny
Doprava: autobus č. 186, 376
Zaměření: ornitologie
Zajímavosti oblasti: Vinořský park, Satalická obora

Více informací o lokalitě Vinořský park.