Ekologická výchova

Nabízíme pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

Nabízíme výukové bloky s přírodovědným a ekologickým obsahem. Programy střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy jsou sestavovány v duchu pravidel tzv. lesní pedagogiky. Řada lektorů má certifikát lesního pedagoga. Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat.

Kompletní nabídka programů a exkurzí ke stažení »