Ekologická výchova

Nabídka pro gymnázia a střední školy

Pro gymnázia i ostatní střední školy nabízíme:
 • možnost odborně vedené exkurze (naučné stezky, chráněná území, vodní stavby, revitalizovaná území, městské lesy a parky…)
 • odborné praxe
 • spolupráci na projektech školy

 

Také je možné vybrat si tematický okruh uvedený v programech pro ZŠ a program přizpůsobit potřebám. Řada programů je připravena přímo i ve variantě pro střední školy. Nabízíme individuální domluvu a přístup.

 

Příklady nabízených exkurzí

Vodní toky a nádrže

 • Suchý poldr Čihadla – rozsáhlá revitalizace na území Prahy
 • Meandry Botiče
 • Vybrané pražské vodní nádrže (rybníky)
 • Výlov rybníků (spolupráce s Českým rybářským svazem)

Pražské lesy

 • Hostivařský lesopark
 • Obora Hvězda
 • Kunraticko – Michelský les
 • Lesopark Cibulka
 • Chuchelský háj – lze spojit s prohlídkou zookoutku