Ekologická výchova

Noční život pražských lesů

Celoroční program zaměřený na živočichy, kteří svůj způsob života vážou na soumrak nebo noc, tedy na sovy, ježky a netopýry. Tento program seznámí žáky s jednotlivými druhy, jejich způsobem života, vysvětlí důvody a význam jejich ochrany.

Po domluvě lze v návaznosti realizovat i program Noc v lese – přímá pozorování spojená s přespáním (pouze v Chuchelském háji).

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / třída
Cena: 50 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: celý rok
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli

Další informace:

  • Program je určen pro více tříd za sebou – minimálně 60 žáků v jeden termín.
  • Po domluvě lze v návaznosti realizovat i program Noc v lese.

no images were found

no images were found