Ekologická výchova

Ekologická výchova

“PŘIBLIŽUJEME LES VEŘEJNOSTI SRDCEM, RUKAMA, ROZUMEM A VŠEMI SMYSLY.”

Středisko Ekologická výchova je součástí organizace Lesy hl. m. Prahy, která se od roku 1992 stará o pražské malé vodní toky, rybníky i lesy. V našich programech využíváme praktických zkušeností z péče o pražskou přírodu a snažíme se zapojit Pražany přímo do péče o životní prostředí v hlavním městě.

Pro mateřské, základní a střední školy, rodiny i seniory máme připravené výukové programy v duchu tzv. lesní pedagogiky. Mnozí lektoři jsou certifikovaní lesní pedagogové. Zaměřujeme se hlavně na ekosystém vody a lesa.

V nabídce jsou i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží, odborně vedené vycházky do přírodovědecky zajímavých území Prahy i programy spojené s výlovem rybníků či společné sázení stromů. Provedeme vás zookoutkem u hájovny v Malé Chuchli, kde najdete na 30 druhů u nás žijících zvířat, spolupracujeme s lesním mateřským klubem Mezi stromy.

Od roku 2011 realizujeme projekt Návrat včel do pražských lesů, v jehož rámci postupně obnovujeme či nově zakládáme včelnice. Obnovený chov včel využíváme i pro naše programy.

Součástí střediska je i záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Zkušenosti z péče o živočichy a některá trvale handicapovaná zvířata opět využíváme při našich aktivitách.

Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme v rámci našich aktivit odborné praxe.