Ekologická výchova

Lesní pedagogika

Motto lesních pedagogů:
“O LESE SE UČIT V LESE!”

Lesní pedagogika je obor, jehož hlavním cílem je přiblížení dnešního člověka k přírodě pomocí lesa jako přírodní učebny.

Lesní pedagogika učí, že les není jen čistá příroda, ale také kulturní a hospodářský prostor pro každého. Díky svému všestrannému přírodnímu a praktickému zaměření může lesní pedagog velmi dobrým způsobem ukázat, jak vypadá partnerství mezi člověkem a přírodou k užitku a prospěchu obou (tzv. trvale udržitelné hospodaření). A velmi obtížně bychom hledali lepší příklad pro trvale udržitelné hospodaření, než je právě les.

Záštitu nad lesní pedagogikou mají zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na lesnické škole v Hranicích na Moravě. Lesy hl. m. Prahy nabízí pro školy (a nejen pro ně) venkovní programy s lesní tematikou, které poodkrývají lidem přírodní krásy lesa i lesní hospodářství.

Cíle lesní pedagogiky Lesů hl. m. Prahy

  • Představení lesa dnešnímu člověku jako životního prostoru
  • Prohloubení zájmu veřejnosti o les a prezentace důležitosti lesa pro člověka
  • Rozvoj pozitivního vztahu člověka k lesnímu hospodářství a podpora smysluplného zacházení s přírodou
  • Návrat člověka k přírodě