Ekologická výchova

Netopýři

Jak poznáme netopýra, který potřebuje pomoc:

Netopýři potřebují pomoc, pokud:

  • jsou nalezeni na zemi během dne,
  • jsou aktivní během zimního období,
  • jsou zranění, nemohou létat,
  • zalétnou někam, odkud se nemohou dostat,
  • je-li zničen jejich úkryt (pokácení stromu, zateplování domů).

Naleznete-li netopýra, který potřebuje pomoc, opatrně ho uchopte pomocí hadříku (nedotýkejte se ho, netopýr by vás mohl kousnout!) a umístěte do papírové krabice. Krabici dejte na teplé a klidné místo a přivolejte záchrannou stanici. Netopýra ničím nekrmte ani se nepokoušejte dát mu napít, pokud se tak přímo nedohodnete se záchrannou stanicí.

 

Netopýr rezavý