Ekologická výchova

Zranění živočichové

Jak poznáme zraněné živočichy, kteří potřebují pomoc:

  • obtížně nebo nepřirozeně se pohybují, ptáci nemohou létat, savci kulhají anebo se nepostaví na nohy,
  • jsou viditelně zranění, mají otevřené rány, teče jim krev,
  • jsou napadeni parazity – létají kolem nich mouchy, v ranách nebo na srsti mají vajíčka nebo larvy much,
  • jsou aktivní v nepřirozenou dobu – noční živočichové (např. ježci, netopýři) ve dne nebo „zimní spáči“ (např. ježci, netopýři, plchové) během zimy,
  • jsou někde, odkud se nemohou vlastními silami dostat – v hluboké jámě, v bytě, ve světlíku, komíně apod.

Ve všech těchto případech živočichové potřebují pomoc.

Kontaktujte naši záchrannou stanici na tel. čísle 773 772 771.

Pokud se vám to podaří, můžete živočicha šetrně odchytit, umístit do krabice (dovoluje-li to jeho velikost) a dát ho na klidné a teplé místo. Nepodávejte mu žádnou potravu ani vodu, pokud se na tom přímo nedohodnete s pracovníkem záchranné stanice.

 

 

 

Ostříž lesní se zlomeným křídlem ani ježek západní nalezený uprostřed zimy by bez lidské pomoci nepřežili.