Nejen Pražanům a návštěvníkům hlavního města z různých koutů republiky lesníci z Lesů hl. m. Prahy při společných setkáních ukazují a vysvětlují, jak se v Praze pečuje o přírodní bohatství. V druhé polovině dubna pražští lesníci v metropoli přivítali vzácnou návštěvu až z Francie – frankofonní kolegové lesníci přijeli obhlédnout metody šetrného hospodaření v pražských lesích a parcích.

Ve středu 22. dubna dorazila asi třicetičlenná skupinka zkušených francouzských lesníků nejdříve do sídla naší organizace v pražských Záběhlicích, kde si poslechla prezentaci o našich aktivitách v pražských lesích, na vodních tocích i v parcích, o které se staráme.

Později odpoledne se francouzská návštěva v doprovodu lesníků z Lesů hl. m. Prahy vydala do Kunratického lesa, který se každoročně potýká s více než 2 miliony návštěvníků. Je tak obzvlášť vhodným příkladem vytíženého městského lesa, o jehož porosty lesníci musí pečovat s ohledem na jeho mimořádně důležitou rekreační funkci pro obyvatele z okolních sídlišť a přitom zachovávat všechna pravidla zodpovědného a trvale udržitelného lesního hospodaření podle mezinárodních standardů FSC a PEFC.

15_04_22_exkurze_francouzi07

Přímo ve svém terénu lesníci kolegům z Francie ukázali, jakým způsobem o les pečují, jak zalesňují volné lesní plochy tak, aby se druhová skladba mladých porostů co nejvíce přibližovala přirozenému složení lesů v pražské oblasti, či jak s pomocí štěpkovacího stroje ekologicky likvidují dřevní odpad.

Ačkoli nás někdy odděluje odlišný jazyk a geografická vzdálenost, řeči stromů rozumíme všichni a na tom zásadním se i s lesníky z cizích zemí shodneme stoprocentně. Dobře prospívající les a jeho zdraví jsou na prvním místě priorit, podle nichž hodnotíme svoji vlastní práci.

Doufáme, že se francouzské návštěvě v pražských lesích líbilo a že je snad česká příroda zaujala i pro další návštěvu někdy v budoucnu.