Rádi bychom upozornili návštěvníky pražských lesů, že v nejbližších měsících budou pražští lesníci na místech obnovních těžeb, kde v nedávné době proběhla těžba akátu, aplikovat herbicid Roundup, který potlačí silné akátové zmlazení a omezí okolní podrost. Uvolněnou plochu tak lesníci budou moci znovu zalesnit a sazenicemi přirozené druhové skladby nahradit v české přírodě nepůvodní a nežádoucí trnovník akát. Použití herbicidu považujeme za krajní řešení, které však pomůže vrátit pražské přírodě její původní druhovou pestrost.

Zvolený herbicid je uveden v Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Ošetření někdejších akátových ploch před dalším rozšířením houževnatého akátu je součástí dlouhodobé snahy pražských lesníků podporovat přirozenou dřevinnou skladbu zdejších porostů a postupně eliminovat druhy cizokrajné a okrasné, které přirozené složení lesních společenstev výrazně proměňují. V Praze dřevinné „vetřelce“ zastupuje například dub červený, borovice černá či právě trnovník akát, původem ze Severní Ameriky.

Mimořádně odolný akát, který byl v pražských lesích v minulosti vysazován především na chudších odlesněných stanovištích a na nepřístupných svazích, kde měl bránit erozi, patří mezi agresivní invazivní dřeviny. Jeho kořeny do půdy vylučují látky, které jsou toxické pro rostliny v okolí. Akát je tak schopen na místě, kam pronikne, zcela vytlačit původní vegetaci, která mu stěží může konkurovat.

V každé lokalitě, v níž bude herbicid aplikován, lesníci vyvěsí informační cedule. Prosíme všechny návštěvníky, aby na takto označeném místě dočasně nesbírali žádné plody lesa (borůvky, ostružiny). Děkujeme za pochopení.