Právě v těchto dnech začínáme v oboře Hvězda s kácením vybraných nemocných a neperspektivních smrků, jimž zdejší stanoviště nevyhovuje, a nepůvodních dubů červených, jimž se naopak jejich vitalitou a agresivitou daří potlačovat přirozené zmlazení domácího dubu a buku. Pokácení několika desítek stromů pomůže přiblížit zastoupení jednotlivých dřevin v oboře přirozenému složení porostů pro zdejší území.

Jak napovídá samotné pojmenování, v němž se původní smysl zdejších porostů uchoval, obora Hvězda kdysi sloužila jako místo pro chov lovné zvěře. V zakládaných oborách obvykle převládaly listnaté dřeviny, především dub a buk. Žaludy a bukvice si na zemi pod stromy totiž snadno mohla najít chovaná zvěř a pod listnatými porosty se navíc dobře vyvíjela bylinná vegetace. Také obora Hvězda představuje pro dubové a bukové porosty přirozené stanoviště, vyhovuje jim nadmořskou výškou, expozicí i půdními podmínkami.

Dub zimní také skutečně ve složení současného lesa v oboře dominuje, pokrývá více než 50 procent území. Ohrožuje jej však dub červený, vitální strom původem ze Severní Ameriky, jehož expanzi jen těžko konkurují mladé dubové a bukové stromky. Dub červený se do Hvězdy dostal v první polovině 20. století v důsledku snahy vlastníků využít lesní porosty v oboře komerčně. Spolu s dubem červeným zde proto lesníci v téže době vysazovali také smrk ztepilý. A zatímco dubu červenému se daří až příliš, smrku relativně suché stanoviště s pískovcovým podložím vůbec nesvědčí a stromy uhnívají. Zbytky smrkových porostů dosáhly hranice své životnosti a začínají být pro návštěvníky obory nebezpečné.

Duby červené i smrky se proto budeme snažit z obory postupně odstranit, uvolnit tak místo pro přirozené zmlazení domácích dřevin a na případná volná místa vysadit sazenice dubu zimního. Volnou plochu znovu zalesníme už během letošního jara.

V oboře jsme umístili informační cedule (1,2) a prosíme všechny návštěvníky, aby nevstupovali do míst, kde budou práce probíhat, a dbali v oboře zvýšené opatrnosti. Děkujeme.