V dubovém lese v Chuchelském háji nedaleko lesního zookoutku zahájíme začátkem března finální prosvětlovací seč, díky níž se celý porost uvolní a mladé stromky získají dostatek prostoru k dalšímu vývoji. Pod starými duby nyní rostou desetitisíce již dobře zakořeněných semenáčků dubu zimního, z nichž se přirozenou generační obměnou jednou stane nový les. K tomu, aby mohly zesílit, ale potřebují především dostatek světla a vláhy.

Prosvětlení porostu je nezbytné, chceme-li přirozenou obnovu lesa co nejvíce podpořit. Když zde mateřský porost částečně proředíme, staré stromy nepohltí veškeré sluneční paprsky a světlo a vláha proniknou až k mladým rostlinám.

Letošní prosvětlovací práce navážou na první fázi uvolnění porostu, jíž les prošel už v minulém roce. Celý zásah včetně odklizení klestu by měl skončit nejpozději do konce března.

zmlazeni-kunraticky-les

Příklad přirozeného dubového zmlazení pod mateřským porostem (Kunratický les).

chuchle_slivenec2

Mapa nejbližších obnovních zásahů v Chuchelském háji a okolí: Bod 3 označuje porost, který prosvětlíme.