V lesoparku Cibulka na západě Prahy, který ze tří stran obklopují Jinonice, Košíře a Motol, jsme právě v těchto dnech začali s odstraňováním vybraných náletových dřevin. Mladé stromky, které se tu samovolně ujaly a rozšířily, zasahují do tradičních historických průhledů v blízkosti uměleckých soch a utlačují také zdejší památné duby.

Kácení se dotkne náletových dřevin především poblíž sochy Jupitera a mezi nově zrekonstruovanou rozhlednou a sochou Diany. Nynější zarostlá místa se tak uvolní a znovu odhalí půvabné průhledy, s nimiž pracovala i původní kompozice lesoparku. Nálety budeme vyřezávat také v okolí čtyř zdejších památných dubů letních. Vitalitu starých dubů omezují hlavně nálety javorů a jasanů, které budou muset památkově chráněným dřevinám ustoupit. Koruny dubů naopak získají nový prostor a v letošním roce je čeká i arboristické ošetření.

Kácení a vyřezávání náletů zasáhnou plochu velkou přibližně půl hektaru. Práce v lesoparku povolil odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a měly by skončit nejpozději do konce února. V žádném případě nenaruší začátek nového vegetačního období.

cibulka-jupiter

Socha Jupitera v lesoparku Cibulka

V lesoparku jsme umístili informační cedule (1,2) a prosíme všechny návštěvníky, aby nevstupovali do míst, kde budou práce probíhat, a aby při návštěvě lesoparku dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme.