Tak jako každý rok i v roce 2015 jsme výsadby nových stromků v pražských lesích rozdělili do dvou fází – první část sazenic jsme vysadili už na jaře a s druhou etapou výsadeb plánovali začít na podzim. Jenže podzimní plán málem zhatily nepříznivé klimatické podmínky: Dlouhodobé vysoké teploty půdu abnormálně vysušily a dešťových srážek, které by situaci mohly napravit, spadlo jen minimum. Při čekání na vodu se lesníkům čím dál víc vtírala otázka, zda se do zalesňování ještě vůbec pouštět.

Teprve začátkem listopadu se vláhové poměry zlepšily a výsadby mohly začít, aniž bychom se museli bát, že velká část sazenic uhyne. Do výsadeb se pustily všechny lesnické úseky, i když s menším počtem sazenic, než s jakým počítal původní předpoklad. Jedinou výjimkou byl úsek Šárka, v jehož skalnatém terénu se letošní extrémní sucho projevilo nejrazantněji a nadále hrozilo, že vysazené stromky uschnou. O to víc sazenic však plánujeme v Šárce vysadit letos na jaře.

Tam, kde podmínky nové výsadby dovolily, přišly na řadu jako první holiny po akátových přeměnách, tedy místa, kde prve rostl nepůvodní a nežádoucí trnovník akát.

Celkem jsme na podzim zalesnili 7 hektarů a na každém z nich zasadili asi 10 000 nových stromků. 40 000 sazenic, tj. skoro 60 procent z celkového počtu vysadili lesníci v Hodkovičkách a v Bohnicích. Větší část sazenic pocházela z externích lesních školek, menší část jsme si zajistili sami. Vyrostly v naší lesní školce v Čimicích, kterou spravuje lesní úsek Bohnice.

Druhovou skladbu sazenic jsme pečlivě zvolili tak, aby odpovídala původní přirozené druhové skladbě jednotlivých lokalit. Z listnatých dřevin přibylo nejvíce dubů, buků, habrů a lip, v menším počtu jsme ale vysazovali i třešně, javory, jasany, jilmy a hrušně. Mezi jehličnatými dřevinami dominovala borovice, doplnily ji jedle, douglasky a modříny.

Ačkoli sadební práce skončily kvůli odloženému startu až počátkem prosince, celý podzim byl mírný a vystřídala jej teplá zima a sazenice, které se tak nakonec přece jen do půdy dostaly, se mohly bez dalších komplikací v pořádku ujmout.

lesni-skolka-cimice

Lesní školka v Čimicích, odkud pocházela část sazenic pro podzimní výsadby.