Každoročně se začátkem jara začíná pražským lesníkům období jarních výsadeb mladých stromků, z nichž po letech vyrostou nové generace pražských lesů. Letos na jaře zalesníme bezmála 23 hektarů vytipovaných ploch a prázdných mýtin a do připravené lesní půdy se dostane celkem 183 tisíc sazenic. Právě v těchto dnech vyrážejí na lesní paseky také první čety dětí z pražských základních škol, které lesníkům pomohou nové pražské lesy založit.

Vysazovat nové stromky budeme ve všech našich lesnických úsecích, neopomineme ani nově vzniklý úsek v Běchovicích, kde mají na volných lánech do několika let vzniknout úplně nové rekreační lesy. Na mimořádný příděl sazenic však čeká především lesní úsek Šárka, jehož skalnatý terén nejvíce postihlo loňské extrémní sucho, a proto jsme jej při podzimní vlně výsadeb v roce 2015 museli vynechat. Letošní sazenice již mají mnohem větší šanci, že se bez komplikací ujmou. Mezi největšími volnými plochami, které nově zalesníme, jsou například pozemky ve Kbelích (1,76 hektaru), v Dubči (0,25 hektaru) nebo v Kunratickém lese (0,24 hektaru).

zalesnovani

Výsadby na svazích v Divoké Šárce

Při sestavování druhové skladby výsadeb a plánování zalesňovacích projektů vždy vycházíme z přirozeného složení původních lesních porostů v jednotlivých pražských lokalitách. Tomu odpovídá i poměr mezi vysazovanými listnatými a jehličnatými dřevinami. Letos na jaře vysadíme asi 147 000 listnáčů, zbylých 36 000 sazenic jehličnatých tak zůstane ve zjevné menšině. Z listnatých stromů budou mít tradičně největší zastoupení sazenice dubu zimního (62 000) a buku lesního (43 000), v menším množství vysadíme také třešeň, lípu, javor babyku, habr nebo jilm. Mezi jehličnatými druhy budou nejpočetnější sazenice borovice lesní, jichž v lesích přibude takřka 18 000, doplní je jedle bělokoré, douglasky tisolisté a modříny opadavé.

Větší část sazenic nakupujeme v externích lesních školkách, menší část pochází z produkce naší vlastní lesní školky v Čimicích.

Během následujících dvou týdnů se v lesích kromě lesních dělníků vystřídá i několik tříd z pražských základních škol, jejichž žáci se do výsadeb zapojí a sami se zhostí důležitého úkolu v leckdy náročném terénu. Pustí se na svahy v Divoké Šárce a v Prokopském údolí, motyky si rozeberou i v Kunratickém a Milíčovském lese nebo v Ďáblickém háji. Při tom se dozví, jaké úsilí stojí, než z křehkých proutků vyrostou vzrostlé stromy, a jak důležitou úlohu les v našich životech má, a sami se stanou jeho ochránci.

kunratice-zalesnovani

Výsadby v Kunratickém lese

Mezi školami, které nám s výsadbami pomohou, jsou Základní škola Chmelnice, Základní škola Jakutská, Základní škola Lužiny, Základní škola Barrandov II, Základní škola Hostivice, Základní škola Tišice a Základní škola Nad Vodovodem.

Druhou fázi letošních výsadeb plánujeme zase na podzim, až teplé letní počasí vystřídá chladnější vzduch a podzimní přeháňky.