Podobně jako loni i letos jsme v Praze přivítali vzácnou lesnickou návštěvu z Francie, jíž jsme předvedli, jakým způsobem pečujeme o vytížené pražské městské lesy a jakými zásadami trvale udržitelného hospodaření se při správě lesních porostů řídíme. Tentokrát to ale nebyli zkušení a ostřílení lesníci, nýbrž francouzští studenti ze střední lesnické školy se zaměřením na životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj, kteří svoji profesní dráhu teprve plánují.

Skupinka asi třiceti studentů k nám dorazila ve středu 9. března. Nejprve jsme je přivítali v sídle naší organizace v Záběhlicích, kde se dozvěděli o všech našich aktivitách v pražských lesích, ale také na vodních dílech a tocích či v městských parcích, které spravujeme. Potenciální budoucí lesníci se zajímali i o náročnost tohoto povolání a možnosti profesního rozvíjení.

francie2

Odpoledne se francouzská delegace spolu s našimi lesníky přesunula do Kunratického lesa, kde se mohla přímo v terénu podívat, jak probíhá práce v lese a jakou mechanizaci k tomu dělníci využívají. Sledovali obnovní kácení stromů, vyvážení dřevní hmoty pomocí vyvážecí soupravy i sortimentaci dříví. Pozorovali také kladení lapáků, které chrání les před hmyzími škůdci. A v samotném závěru exkurze studenti osobně otestovali i kvalitu jednoho z oficiálních piknikových míst v pražských lesích, nad jehož ohništěm si opekli připravené buřty.

Doufáme, že ani tato zahraniční návštěva nebyla poslední, že se studenti dozvěděli nové informace, které jim pomohou při jejich dalším studiu i budoucí kariéře a že se do Prahy budou rádi vracet nejen za kulturními památkami, ale také za přírodním bohatstvím, jež Prahu obklopuje.