V týdnu od 15. do 19. srpna 2016 budeme v aleji propojující Libockou bránu a letohrádek v oboře Hvězda odstraňovat celkem 19 nemocných a nestabilních stromů, jejichž zdravotní stav z nich činí bezpečnostní riziko pro návštěvníky obory. Obora Hvězda patří mezi vůbec nejnavštěvovanější přírodní lokality v Praze a podle soudního znalce by tyto rizikové dřeviny v blízkosti jedné z hlavních parkových cest mohly při horších povětrnostních podmínkách procházející ohrozit.

Zásah se dotkne 13 smrků trpících výrazně sníženou stabilitou, které představují riziko i pro cenné lípy ve stromořadí. Odstraníme také jeden odumírající modřín a 5 borovic, u nichž hrozí zlomení větví pod tíhou případného sněhu a jejichž deformované báze s nedostatečnými kořenovými náběhy snižují jejich stabilitu při silném větru. O odstranění rizikových dřevin rozhodl odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na základě odborného dendrologického vyjádření.

Obora Hvězda se řadí k velmi frekventovaným přírodním oblastem v Praze a bezpečnost osob, které se zde pohybují, je pro nás prvořadá. Celá alej, v níž bude zásah probíhat, bude od Libocké brány až k letohrádku po dobu cca dvou dní zcela uzavřena.

Prosíme návštěvníky, aby během prací dbali při návštěvě parku zvýšené pozornosti, a omlouváme se za dočasné omezení pohybu v této lokalitě. Děkujeme za pochopení.