V souvislosti s častějším výskytem divokých prasat na území hlavního města instalovaly Lesy hl. m. Prahy první informační tabule v rámci městské části Praha 14 v lokalitě U Čeňku. Tabule informují občany, že se nacházejí v lokalitě, která sice slouží k odpočinku návštěvníků, ale v níž současně hospodaří místní myslivecký spolek. Informační tabule upozorňují návštěvníky, z nichž někteří se zde procházejí se svými psy, na potenciální možnost setkání s volně žijící zvěří a doporučují několik bezpečnostních pravidel, jak se v lokalitě chovat. Naším cílem je minimalizovat kolizní situace mezi návštěvníky a zvěří, a to především divokými prasaty.

Celý text doporučení uvádíme také zde na našich webových stránkách:

upozornění Praha 14

Postupně informačními tabulemi vybavíme i další důležitá místa v oblasti městské části Dolní Počernice, Běchovice a Horní Počernice.

Investorem projektu je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, realizuje jej naše organizace.