Naše organizace převzala v průběhu dubna letošního roku od Správy služeb hlavního města Prahy devět osobních vozidel. Jde o auta stará v průměru 8 let, pro něž již Správa služeb hlavního města Prahy nemá adekvátní využití. Pro naši organizaci však představují velmi vítanou pomoc. Obměníme jimi náš stárnoucí vozový park, který jako správci pražských lesů, parků, vodních ploch a potoků využíváme při péči o pražskou přírodu. Udržovaná a zachovalá vozidla Správy služeb hlavního města Prahy nahradí některé naše výrazně starší, leč stále denně používané vozy, které našim pracovníkům dosud komplikovaly práci častými poruchami.

Navzdory tomu, že Správa služeb hlavního města Prahy vozidla již nějakou dobu používala, vozový park naší organizace jejich převod výrazně omladil. Mezi vozy, které nová vozidla vystřídají, jsou totiž i rychle dosluhující auta, která již překonala hranici sedmnácti a osmnácti let.

Část převzatých vozů využijeme při správě a údržbě pražských vodních ploch a potoků a při správě městských lesů, část převezme středisko Ekologická výchova, které pro pražské školy a veřejnost pořádá environmentálně zaměřené akce a programy, a dvě vozidla  získá středisko Městská zeleň, které má na starosti správu parků celopražského významu, jako je Stromovka, Petřín, park na vrchu Vítkov nebo Letenské sady.

Bezúplatný převod vozidel od Správy služeb hlavního města Prahy částečně pomohl snížit urgentní potřebu strojních investic naší organizace, která se dlouhodobě potýká se zastaralým vozovým parkem. Spolupráce mezi dvěma příspěvkovými organizacemi hlavního města tak dobře ukazuje, jak efektivně a hospodárně lze při vzájemné komunikaci nakládat s veřejnými prostředky (tisková zpráva hlavního města Prahy).

nova-auta