Červen je doba senoseče a ten letošní nám svým teplým a slunečným počasím připravil pro sekání luk ideální podmínky. Každoročně na loukách, které jsou součástí lesních úseků v naší správě, vyrábíme vlastní seno. Slouží nám jako krmivo pro zvířata, o která pečujeme v naší Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, a část balíků pokaždé putuje také do našich lesních zookoutků, kde nacházejí náhradní domov živočichové, které už kvůli jejich trvalému handicapu nemůžeme vypustit zpět do volné přírody. Zásoby sena se zvířatům budou hodit hlavně v zimních měsících, v době, kdy je čerstvé pastvy nedostatek.

sečení v Šárce

Senoseče během června provádíme na loukách v lesních úsecích Chuchle, Hostivař a Šárka a celkem při nich vyrobíme zhruba 30 tun sena. Po posečení a obracení vysušené seno stlačujeme do šikovných malých balíků o rozměrech 80 x 60 cm, s nimiž se manipuluje snadněji než s klasickými velkými balíky. Takových balíků jsme zatím při letošní senoseči vyrobili přesně 436. Poslední úsek, louky v přírodním parku Šárka – Lysolaje, nás však teprve čeká.

Jak se seno vyrábí, se můžete podívat ve fotogalerii.