Součástí našeho střediska Lesy, jež má na starosti péči o lesní pozemky hlavního města Prahy, je 6 lesnických úseků, které si pomyslně dělí mapu Prahy a spravují lesní porosty ve vymezených částech metropole. Lesnický úsek Šárka, pod nějž spadají lesy na severozápadě hlavního města, získal před nedávnem nové vedení. Na jaře letošního roku jej převzal nový lesník.

O lesnický úsek Šárka řadu let pečoval náš dlouholetý lesní Otakar Baďouček. Staral se o lesní porosty od obory Hvězda přes Divokou Šárku až po Kozí Hřbety u Únětic. Nyní si však již užívá zasloužený důchod, a tak jsme na jeho místo vybrali nového lesního. Ondřej Gaduš, který vystudoval Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga v Písku, nastoupil začátkem dubna letošního roku.

Bude-li vás cokoli k aktuálnímu dění v lesích v této oblasti zajímat či budete-li potřebovat s čímkoli souvisejícím pomoci, neváhejte se na našeho nového lesního obrátit, telefonní číslo je 777 827 799. Svůj dotaz nebo podnět můžete také zaslat na jeho e-mail gadus@lesy-praha.cz.

sarka-kolaz

Nový pražský lesník a místo jeho působiště