Na podzim minulého roku jsme na východním okraji Prahy na bývalém poli sousedícím s Lítožnickými rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi založili nový les, který nese název Robotka. Nyní jsme postoupili do další fáze tohoto projektu a volné plochy, které těsně přiléhají k nově vysazenému lesu, jsme zatravnili luční směsí. Travnaté plochy v budoucnu druhově obohatí tento vznikající přírodní areál a navštěvníkům nabídnou další možnosti pro rekreaci.

Celá plocha, kterou pokryje travní porost, má rozlohu 16 hektarů. K zatravnění jsme použili bohatou travní směs složenou z jílku vytrvalého, bojínku lučního, kostřavy luční, lipnice luční či jetele plazivého.

Výsadbu nového lesa i v současnosti probíhající zatravňování přilehlých ploch hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.

20170629_074234