Od konce června stojí nad malou roklí v Divoké Šárce poblíž přírodní památky Jenerálka a Vizerka nový dubový můstek. Spojuje dva kraje stezky vedoucí přes menší sráz, pod nímž teče potok, a cyklistům i pěším návštěvníkům už měsíc slouží namísto původní provizorní lávky. Můstek vyrobila naše truhlárna, která pro pražské lesy a parky z pražského dřeva vyrábí a opravuje jejich rekreační vybavení, jako jsou lavičky, můstky, schodiště, zábradlí nebo herní prvky.

novy-mustek-sarka

Služeb truhlárny využívají všechna naše střediska. Výrobky, které vzešly z naší truhlárny, tak můžete najít na nejrůznějších místech po celé Praze. V letošním roce truhlárna vyrobila například dvě nové dubové lavice pro oboru Hvězda a šest lavic pro lesopark ve Kbelích, dva dřevěné stojany pro ekologickovýchovné aktivity v našem novém ekocentru Prales nebo několik nových herních prvků pro pražské městské části. Naši truhláři letos také opravovali výběh pro rysa ostrovida v zookoutku v Malé Chuchli či několik desítek stávajících laviček v pražských parcích a vyměňovali hlavní stavidla Hostivařské přehrady. Jejich dílem je rovněž vor pro nově vybudovaný rybník ve Stromovce.

Nový dřevěný můstek pro Divokou Šárku jsme vyrobili na základě žádosti odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.