V lese U Boroviček nedaleko ulice K Hájům v Praze 13 jsme minulý týden odstranili skládku odpadu, který sem byl navezen z okolní zástavby. Během deseti let sem obyvatelé dokázali přivézt téměř 100 kubíků odpadu. Na skládce končil bioodpad z přilehlých zahrad jako ořezané větve ze stromů a posekaná tráva, mezi ním však byly také igelitové pytle, azbestová krytina a další odpad, který do přírody rozhodně nepatří. Celkem jsme ze skládky odvezli 95 kubíků odpadu.

Prosíme obyvatele této části Prahy, aby jednotlivé druhy odpadu odkládali na místech k tomu určených a nevozili odpad do lesa. Kupříkladu s bioodpadem můžete namísto toho zamířit do naší nově otevřené kompostárny v Praze-Slivenci.

Děkujeme za pochopení a za dodržování čistoty a pořádku v lese.

odklizeni skladky