V uplynulých dnech jsme poblíž zříceniny Nového hrádku v Kunratickém lese začali instalovat ochranné dřevěné zábrany. Možná jste si zde již povšimli červenobílých pásek, jež olemovaly valy původního husitského ležení před hradem, který nechal postavit král Václav IV. Husitské valy zachovalé z doby obléhání hradu jsou totiž v posledních letech ničeny nejen přírodními procesy, ale hlavně návštěvníky lesa, především cyklisty, kteří jimi rádi projíždějí. Výstražné pásky v současnosti nahrazujeme estetičtějšími a zároveň bytelnějšími dřevěnými zábranami.

Protože husitské valy společně se zříceninou Nového hrádku patří mezi jedinečné pražské památky (Nový hrádek je od roku 1958 prohlášen za kulturní památku České republiky), nechceme jejich postupnému ničení jen tak nečinně přihlížet. Věříme, že zábrany, které zde umisťujeme, přispějí ke zpomalení degradace tohoto hodnotného místa.

Instalaci ochranných zábran kolem husitských valů financuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Bytelné zábrany z dubového dřeva vyrábí truhlárna naší organizace.

zabrany