Stejně jako v minulých letech i letos se na začátku září v areálu původního přírodního divadla v Divoké Šárce rozezní operní zpěv. Tentokrát městská část Praha 6 zve na slavnou operu Antonína Dvořáka Jakobín. Operní představení se koná v neděli 3. září 2017, umělci Národního divadla se rozezpívají ve 14:00 hodin. S přípravou scény pomohla i naše truhlárna – pro operu vyrobila dřevěnou zvoničku.

Pro operu Dvě vdovy od Bedřicha Smetany, která v přírodním parku zazněla loni, naše truhlárna zhotovila dřevěný posed. Letos bylo třeba posed přeměnit ve zvoničku, a tak se naši truhláři opět dali do práce. Nyní již hotová zvonička stojí na místě a čeká, až diváci na zemi kolem rozloží deky a na pódium poprvé vejdou herci.

Součástí operního odpoledne v Divoké Šárce bude i stánek naší organizace, v němž představíme práci naší Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Rádi vás u nás uvidíme.

vizualizace-zvonickyhotova-zvonicka

Vlevo vizualizace zvoničky pro operu Jakobín, vpravo hotová zvonička