V pátek 15. září 2017 jsme uspořádali exkurzi pro kolegy z Bosny a Hercegoviny, kteří k nám do Prahy přijeli v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, abychom si mohli navzájem vyměnit zkušenosti týkající se péče o lesní a vodní plochy ve městech. Pražské lesy navštívil ministr financí kantonu Sarajevo Muharem Šabič, ředitel organizace Bosensko-Hercegovské lesy Ahmet Sejdič a Marek Mlčoušek a Patrik Pacourek z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Naší zahraniční návštěvě jsme představili Hostivařský lesopark s Hostivařskou přehradou, které společně tvoří mimořádnou přírodní lokalitu v těsné blízkosti městské zástavby. V lesoparku jsme kolegům ukázali, jak upravujeme a přeměňujeme akátové plochy na porosty přirozeného druhového složení či jaká rekreační hřiště a jaké plochy pro odpočinek lze v městských lesích využívaných především k rekreaci vybudovat. Kolegové si prohlédli také Divokou zahradu Hostivař – zookoutek na kraji Hostivařského lesoparku, jehož přestavbu jsme dokončili minulý rok na podzim. U Hostivařské přehrady jsme jim prezentovali činnost hlásné povodňové služby a přiblížili systém správy malých vodních děl a toků na území hlavního českého města.

V regionu Sarajeva řeší kolegové v oblasti hospodaření v městských lesích a na vodních tocích a nádržích obdobnou situaci, jaká je u nás, naše prezentace pro ně tedy může být inspirativní. Do budoucna se nám tak otevírá cesta k další možné spolupráci s institucemi Bosny a Hercegoviny.

IMGP3738