Jak správně postupovat při havarijních těžbách i rizikovém kácení se začátkem ledna učili hasiči z hasičské stanice Modřany od našich zaměstnanců ze střediska Lesy. V rámci dohodnuté spolupráce mezi naší organizací a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy mají pražští hasiči jedinečnou možnost natrénovat způsoby těžby a odstraňování stromů, ke kterým často vyjíždějí například po větrných kalamitách.

Teoretický výcvik doplněný přínosnou praxí pod vedením našich pracovníků probíhá v pražských lesích již od konce loňského roku, kdy Lesy hl. m. Prahy a Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy uzavřely dohodu o spolupráci. Díky ní si již v závěru roku mohli hasiči z hasičské stanice Satalice natrénovat správné postupy při těžbě stromů a 10. ledna je poté vystřídali jejich modřanští kolegové.

Naši zaměstnanci vytipovali vhodné porosty pro instruktáž a praktický výcvik, určili směr vyklízení stromů z lesa a další požadavky na jejich zpracování. Účastníky výcviku jsme seznámili s bezpečností práce při těžbě a zacházení s motorovou pilou. A po potřebné teorii přišlo na řadu ověření v praxi. Na satalické hasiče čekala nahodilá těžba v Satalicích a modřanští hasiči zavítali s motorovými pilami do Modřanské rokle, kde zpracovali stromy vyvrácené větrem.

Hasičský záchranný sbor je ke kácení stromů a jejich odstraňování povoláván ve chvíli, kdy dochází k haváriím nebo hrozí nebezpečí pádu stromů a ohrožení osob či majetku. Hasiči provádí rizikové kácení, likvidují škody na stromech napáchané větrem, sněhem i vodou. Pracují na zemi i v korunách stromů. Jejich práce je záslužná a velmi nebezpečná, proto si ceníme toho, že pro svůj výcvik svěřili důvěru Lesům hl. m. Prahy.

hasici