Čistší prostředí pro netopýry žijící v Oboře Hvězda zajistili zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, když se u vchodu do tamnějších podzemních prostor postarali o velký úklid odpadu, který se zde za dlouhé roky nashromáždil. Díky tomu jsme mohli 19. ledna společně se zástupci ZO ČSOP Nyctalus (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus) a Magistrátu hl. m. Prahy projít podzemní komplexy tohoto historického pražského parku. Společně s odborníky na netopýry jsme zde hledali pobytové stropy těchto hmyzožravců, ale ovšem jen tak, abychom je nerušili při zimování. A protože podzemí není volně přístupné veřejnosti, stane se pro netopýry poklidným domovem.

Na základě monitoringu ZO ČSOP Nyctalus již víme, že Obora Hvězda je domovem hned několika druhů netopýrů, a to netopýrů rezavých, ušatých, parkových a večerních. Ti však v současné chvíli hibernují a šetří svou energii na nadcházející jaro, kdy se pustí za potravou parků a ulic velkoměsta.

V péči o pražskou přírodu spolupracujeme s mnoha odbornými organizacemi a spolky. Společnými silami se snažíme zachovat její co největší druhovou rozmanitost, a tak se v pražských lesích můžete setkat například s torzy starých stromů, které zde necháváme nejen pro netopýry, ale i pro nesčetné druhy bezobratlých živočichů, na které jsou zase vázány další živočišné druhy. Spolupracujeme také na vyvěšování nových a čištění stávajících ptačích budek, čímž se daří zvyšovat možnosti hnízdění pro dutinové ptačí druhy.

podzemni_komplex