Silný a zdravý les pro současné i budoucí generace Pražanů je prioritou našeho hospodaření v lesích hlavního města Prahy. Proto jsme se v uplynulých dvou měsících věnovali jeho výchově, nutným probírkám a prořezávkám, které pomůžou vytvořit stabilní lesní prostředí. Celkem jsme zasahovali na 83 ha mladého lesa a připravili mu tak prostor pro další růst.

Doba vegetačního klidu a chladné zimní měsíce jsou tím správným časem pro výchovné zásahy do lesních porostů. I my jsme toto příznivé období využili a pustili jsme se do práce na probírkách a prořezávkách v lesích. Díky naší práci napříč všemi lesními úseky se 20 hektarů mlazin a tyčkovin dočkalo nutných prořezávek, během kterých jsme snížili hustotu porostu a uvolnili místo pro růst nadějným stromkům. Zasahovali jsme také na 53 hektarech starších lesních porostů, kde jsme vybrali  ty nejzdatnější jedince a podpořili tak pevnou kostru lesa. Díky těmto pěstebním krokům pro vás vypěstujeme les, který bude zdravý, silný a druhově pestrý.

A jaký byl osud stromků, které musely přenechat svoje místo perspektivnějším kolegům? Pod některými z nich jste možná měli doma nachystané vánoční dárky, jiné jsme seštěpkovali a v této podobě je vrátili do lesních porostů jako zdroj živin nebo je celé nechali přímo v lesích, aby podlehly přirozenému rozkladu. Odrostlejší stromy nám posloužily například jako materiál pro stavbu oplocenek k ochraně nových výsadeb před zvěří.

probirky