Bezpečnost návštěvníků a zachování bohatého a zdravého lesa – to jsou dvě hlavní myšlenky, z nichž vycházely těžební zásahy, které jsme od loňského srpna do konce letošního března prováděli v oboře Hvězda. Během uplynulých měsíců jsme bojovali s následky orkánu Herwart, který koncem října loňského roku udeřil i v pražských lesích, kromě toho ovšem naši pracovníci odstraňovali také souše či nebezpečné stromy a došlo i na kácení nepůvodních a invazních dubů červených. Dohromady jsme v oboře odstranili 150 stromů, které udělaly prostor přirozenému zmlazení a novým výsadbám.

Obora Hvězda patří mezi nejnavštěvovanější pražské přírodní lokality, a proto je pro nás vždy na prvním místě bezpečnost všech, kteří se zde pohybují. S tím se pojí i nutné odstraňování nebezpečných stromů, jejichž pád by mohl mít nedozírné následky. Proto jsme se v oboře od loňského srpna zaměřili na nemocné stromy, jejichž rizikovost prokázal dendrologický posudek. Takové dřeviny jsme buď ořezali, nebo jsme museli pokácet. Ošetřované stromy se nacházely převážně podél cest a jejich pád by mohl přímo ohrozit procházející.

Naším dalším důležitým úkolem při péči o tuto přírodní památku a evropsky významnou lokalitu je postupné nahrazování nepůvodních a často invazních dřevin druhy domácími. Proto jsme v souladu s plánem péče a lesním hospodářským plánem přikročili k těžbám dubu červeného. Tato ač na první pohled krásná dřevina působí v českých lesích čím dál větší obtíže. Dub červený pocházející ze Severní Ameriky je v našich klimatických podmínkách velmi vitální a vůči svým středoevropským kolegům – dubu zimnímu a dubu letnímu – i agresivní. Poslední vědecké výzkumy prokázaly také jeho negativní vliv na okolní půdu, čímž dochází k postupné likvidaci rostlin, které v doubravách běžně rostou. Těžebními zásahy usilujeme o to, aby naše bohatá dubová společenství nenahradila jednotvárnost, kterou kolem sebe dub červený bohužel šíří.

ilustracni

Všechny zákroky v oboře Hvězda provádíme šetrným způsobem a pouze na malých plochách, tak aby nevznikala větší holá místa. Uvolněním prostoru dostane porost příležitost přirozeně se obnovit – semenáčky, které by jinak pouze živořily v ústraní, ve stínu velkých stromů, nyní mají dostatek světla a místa k růstu. Na některých dalších místech sami vysadíme duby, buky, habry i jedle, tedy dřeviny, jež odpovídají přirozené druhové skladbě lesů v Praze.

Díky včasným a drobným zásahům v budoucnu dosáhneme důležitého cíle. Tím bude bohatý různorodý les, ve kterém naleznete mladé stromy, dřeviny ve středním věku i starší. Zajistíme tak, že les v oboře Hvězda bude zachován také dalším generacím návštěvníků v podobě, v jaké jej znáte dnes: jako skvělé místo pro odpočinek plné zdravé a vzrostlé zeleně.

ilustracni2