29. 4. 2018: Pozor! S ohledem na varování před nebezpečím požárů, které dnes pro Prahu vydal Český hydrometeorologický ústav, je na rizikových místech, jako jsou lesy, jejich okolí do 50 metrů od okraje porostu, parky i zahrady, až do odvolání zakázáno rozdělávat oheň, kouřit a manipulovat s jakýmikoli hořícími či doutnajícími předměty. Zákaz platí i pro pikniková místa v pražských lesích a parcích.

O Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, která letos připadne na pondělí, po celém Česku zaplanou stovky čarodějnických ohňů. Ne všichni se ale budou veselit u táboráku. Na zvýšenou pohotovost se chystají hasiči a ve střehu budou i lesníci. Každoročně totiž lidská neopatrnost při manipulaci s ohněm způsobí na mnoha místech požáry, pro něž jsou lesní porosty snadnou a výživnou kořistí. Lesníci Lesů hl. m. Prahy proto důrazně varují návštěvníky pražských lesů, aby v městských lesích a parcích nerozdělávali ohně. Plameny patří jen na speciálně vybraná místa se správným hliněným podkladem, v dostatečné vzdálenosti od větví i kořenů stromů i od suché trávy, do níž by se oheň posílený větrným poryvem mohl snadno zakousnout.

Alespoň jedno takové místo ale najdete v každém lesním celku, který Lesy hl. m. Prahy spravují. Poznáte je podle informační cedule „piknikové místo“ s návštěvním řádem. U jednotlivých bezpečných tábořišť lesníci pravidelně doplňují klest na podpal, takže si tu mohou návštěvníci sami rozdělat oheň a opékat či grilovat slavnostní „večeři“ a přitom je riziko vzniku požáru minimální. I zde je ale třeba myslet na nezbytná základní pravidla – plameny nesmí zůstat bez dozoru a dohořívající uhlíky je nutné správně uhasit.

paleni_carodejnic

Seznam dostupných piknikových míst, která můžete o posledním dubnovém dni obsadit, najdete u nás na webu v sekci Pikniková místa.

Všem přejeme magické, ale pokud možno hlavně bezpečné oslavy jara.