Že smrk není vhodná dřevina do nižších nadmořských výšek, si v posledních letech můžeme ověřit na mnoha místech v celé republice. Jeho mělký kořenový systém mu nedovoluje čerpat vodu z hlubších vrstev půdy, a proto jsou tyto stromy citlivější na období sucha a náchylnější vůči houbovým chorobám i hmyzím škůdcům. Předchozí roky s nedostatkem srážek proto daly smrkům pořádně zabrat a této situace využívá kůrovec. Zdravý a vitální strom si dokáže i s větším množstvím brouků poradit a zalepí jejich chodbičky pryskyřicí. Oslabený strom však nikoliv. Proto je nutné přijímat obranná a preventivní opatření, která dokážou šíření kůrovce předcházet nebo jej zmírnit.

Díky intenzivní práci našich lesních se kůrovcová kalamita Praze zatím vyhýbá. Nicméně některé smrky oslabené předchozími roky s nedostatkem srážek nemají energii, aby se ubránily, a pod náporem útočícího brouka odumírají. Naši lesní proto věnují mnoho úsilí prevenci, tedy vyhledávání napadených stromů. Souše se snažíme z lesních porostů odstraňovat co nejdříve, abychom zabránili kůrovci v jeho dalším rozšiřování. Oproti loňskému roku jsme navýšili počty instalovaných lapačů na 70 kusů a rovněž jsme zvýšili počet lapáků až na 150. Na skládkách dřeva nacházejících se mimo lesní porosty používáme rovněž speciální insekticidní sítě, které zabraňují šíření kůrovce do okolí.

S lapáky a lapači se můžete setkat v lesích po celé Praze. Lapače na kůrovce jsou umístěny na pasekách spolu s feromonovým odparníkem, který brouky vábí do pasti, ze které se už nedostanou ven. Lesní tyto nápadné černé krabice pravidelně kontrolují a kůrovce odstraňují. Oproti tomu lapák je pokácený strom položený v lese a zakrytý větvemi, aby rychle nevysychal a mohl se stát atraktivní hostinou pro kůrovce. Naši pracovníci poté v lese s pomocí mechanických odkorňovačů napadený lapák zbaví kůry, nebo jej z lesa odvezou k odkornění. V obou případech je výsledkem likvidace příznivého prostředí pro vývoj brouka a jeho larvy a vajíčka uhynou.

Smrk má v lesích, o které pečujeme, pouze 6% zastoupení, což je oproti celkovému zastoupení smrku ve všech lesích v republice o 44 % méně. I to nám pomáhá omezit následky kalamity šířící se napříč celou zemí. V našich lesích si kůrovec zkrátka tolik nepochutná. V pražských lesích se dlouhodobě snažíme o co nejpřirozenější dřevinnou skladbu a sázíme především listnáče, jako jsou například duby, buky, habry, jasany a další.

lapák

Lapák je zdravý, pokácený a větví zbavený strom, který postupně zavadá a svou vůní láká kůrovce. Ti na lapák nalétají a pod kůrou v lýku zakládají novou generaci. Klíčová je včasná asanace, tedy odkornění (oloupání kůry) nebo chemický postřik před tím, než škůdce dokončí svůj vývoj.

lapač

Lapač je plastová past, do které se láká škůdce pomocí feromonového odparníku. Odchycení brouci se pak v pravidelných intervalech 7 až 10 dnů vybírají a likvidují.