Protože rekreační funkce lesů je stále důležitější součástí hospodaření v městských a příměstských lesích, středočeská pobočka České lesnické společnosti začátkem srpna v Praze uspořádala odborný seminář na téma Hospodaření v městských a příměstských lesích se zvýšenou rekreační funkcí. Není k tomu v hlavním městě snad příhodnějšího místa, než je Kunratický les, který patří mezi vůbec nejnavštěvovanější pražské přírodní lokality. Seminář byl určen pro vlastníky a správce obecních, soukromých, církevních a státních lesů, osoby ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství a všechny další, které tato problematika zajímá.

Cílem semináře, jehož odborným garantem byl Milan Bíba, předseda České lesnické společnosti Střední Čechy, bylo seznámit účastníky s podobou rekreačních služeb nabízených na lesních pozemcích a hlavně prodiskutovat dosavadní praktické provozní a právní zkušenosti s poskytováním těchto služeb na pozemcích s ohledem na různé formy jejich vlastnictví.

Svůj příspěvek do diskuze přednesl Radek Jůza z Městských lesů Hradec Králové, který zhodnotil sociálně-ekonomický význam hradeckých lesů, a Oldřich Konecký, který vystoupil za Arcibiskupství pražské. Naši organizaci reprezentoval vedoucí střediska Lesy Petr Hrma, jenž hovořil o multifunkčním lesnickém hospodaření v podmínkách hlavního města.

035

Po dopoledním přednáškovém bloku seminář pokračoval odpolední venkovní exkurzí do Kunratického lesa, kterou vedli naši zaměstnanci Josef Holeš, zástupce vedoucího střediska Lesy, a náš místní lesní Václav Salač. Účastníkům v praxi ukázali, jak vypadá trvale udržitelné lesní hospodaření v lesích zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí a jak je les pro plnění této funkce vybaven.

Autor fotografií: Milan Bíba