Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Sečetli jsme škody po Sabine: V Praze padlo 860 stromů

Vichřice Sabine, která se přehnala Evropou a v neděli 9. února dorazila i do Česka, v Praze naštěstí nenápachala tak hrozivé škody, jak se předpokládalo. I v hlavním městě však silný vítr lámal a vyvracel stromy. Naši pracovníci v uplynulých dnech zaznamenali celkem 860 vyvrácených a polámaných dřevin, které rostly v pražských parcích, lesích nebo kolem drobných vodních toků a vodních ploch.

Read the rest of this entry »

Do Chuchelského háje na svačinu: V zookoutku se otevřelo občerstvení

V zookoutku u hájovny v Chuchelském háji jsme znovu otevřeli stánek s občerstvením. Ať už vám vyhládne při výšlapu k zookoutku, nebo vám myšlenky na svačinu vnuknou až přežvykující mufloni a daňci u krmelců ve výbězích, zastavit se pro posilnění můžete přímo v areálu zookoutku na terase chuchelského občerstvení. Stánek má otevřeno po celý týden, od pondělí do pátku od 12 do 19 hodin, o víkendech už od 10 do 19 hodin. Občerstvení pro větší skupiny nebo plánované akce je možné domluvit předem na telefonním čísle 736 768 940.

Read the rest of this entry »

Varování před vstupem do pražských lesů a parků

Lesy hl. m. Prahy vydávají varování před vstupem do pražských lesů a parků z důvodu velmi silné ledovky a možnému ohrožení návštěvníků.

Ve večerních a nočních hodinách zasáhla také území Prahy velmi silná ledovka, která nezvykle zatížila koruny stromů v pražských lesích a parcích. Zejména koruny jehličnanů se „slily“ v ohromný kus ledu a neúměrně zatěžují kmeny. Následkem toho dochází k lámání větví i celých stromů. Jako spouštěcí mechanismus pro zlomení postačí i minimální síla větru, nebo jiné chvění vyvolané například dopravou.
V rámci zachování vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví důrazně doporučujeme návštěvníkům lesů a parků nevstupovat do těchto území, v případě vstupu je nutná maximální opatrnost a v žádném případě se nelze zdržovat pod zatíženými a ohnutými větvemi či korunami stromů.
Zlepšení situace může přinést až výraznější oteplení, které uvolní větve a koruny stromů z ledového sevření.