Lesy hl. m. Prahy obhospodařují lesní porosty v majetku hl. m. Prahy v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech.

Lesní majetek hl. m. Prahy je od července 2005 certifikován systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Osvědčení dokládá, že v lesích v majetku hl. m. Prahy se hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného a ekologicky příznivého hospodaření.

 

certifikacePEFC