Katastrální území Malá Chuchle, Velká Chuchle
Celková rozloha 149,14 ha
Správce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Údržba Lesy hl. m. Prahy