Katastrální území Krč, Michle, Kunratice, Chodov
Celková rozloha 285 ha
Celková rozloha lesů v majetku HMP cca 70 ha
Nadmořská výška cca 300 m n. m.
Porostní mapa Lesnický úsek Hodkovičky

 

Kunraticko-Michelský les se nachází na území čtyř městských obvodů a je jakýmsi zeleným ostrůvkem uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišť. Právě z toho důvodu je velkým problémem lesa vysoká návštěvnost a s tím související vandalismus.

Územím lesa prochází přírodní památka Údolí Kunratického potoka a můžeme zde spatřit skutečnou pražskou raritu – stádo muflonů.

V lese převažují porosty dubu a smrku. Smrkové monokultury však postupně nahrazují smíšené porosty, které se přibližují původnímu přirozenému složení porostů v oblasti Prahy.

 

Údržba a správa

V lese se provádějí prořezávky a probírky porostů, výsadby stromků v rámci obnovy lesních porostů. Ve vhodných lokalitách se podporuje obnova lesa přirozeným zmlazením. Dále se provádí údržba cest, opravy a instalace rekreačních zařízení a úklid odpadků. Tyto činnosti jsou však prováděny pouze na pozemcích v majetku hlavního města Prahy.

 

Historie

Historie lesa je spojena s králem Václavem IV. a zříceninou Nový hrad, která se zde nachází. Hrad postavil na rozkaz krále Václava IV. stavitel Kříž v letech 1411 – 1412 a už roku 1412 zde král pobýval. 16. 8. 1419 zde také zemřel. 13. 12. 1419 oblehli hrad Pražané a 27. 1. 1420 ho dobyli, pobořili a zapálili. Už nikdy se obnovy nedočkal. Roku 1736 byla vystavěna ve zříceninách kaple sv. Jana Nepomuckého, roku 1787 byla zrušena a poté zanikla. Koncem 18. a začátkem 19. století fungoval na hradišti břidličný lom. Ještě roku 1881 byly zdi vysoké až 5 metrů pobořené, aby nelákaly tolik návštěvníků.

 

Flóra a fauna

Území z velké části pokrývá porost s rozsáhlými umělými výsadbami smrku ztepilého a borovice lesní. Nalezneme zde dub, buk i lípu, z nepůvodních dřevin pak borovici černou, dub červený a modřín opadavý. Navzdory kulturnímu charakteru lesa se zde nachází i místa přírodnější se znaky kyselých doubrav a dubohabrových hájů. Vzhledem ke kyselému skalnímu podkladu (minerálně chudé břidlice a křemence) v lese převažují spíše porosty s chudým bylinným patrem, v němž dominuje lipnice hajní.

Zajímavé jsou zejména lokality, které nejsou nijak veliké, ale na území města naprosto jedinečné, například zakrslé doubravy na strmých jižních svazích proti Thomayerově nemocnici s výskytem vřesu. Ojedinělý je malý relikt spraše na hraně svahu nad restaurací Na Zelené louce, kde roste třemdava bílá a růže galská. Pozornost zasluhuje také vegetace na skalkách nad Mlýnským rybníkem, vyskytuje se zde kupříkladu křivatec český. Podél Kunratického potoka dominují porosty olší, vrb, topolů a jasanů (ptačincové olšiny a střemchové jasaniny). Spolu s přilehlými strmými svahy je potok součástí PP Údolí Kunratického potoka.

Z obratlovců zde žije srnčí zvěř, zajíc a bažant a vysazený muflon. Ptáky zastupuje strakapoud prostřední, datel černý, žluna šedá i několik druhů sov.

 

Rekreace

Na území Kunratického lesa se nachází přírodní rezervace Údolí Kunratického potoka. Podél potoka prochází žlutá turistická značka. Trasa začíná u stanice metra Roztyly a vede Kunratickým lesem, kolem rybníka Labuť, studánky Habrovka, kunratické hájovny až do Kunratic (Kostelní náměstí, zastávka autobusu č. 114, 165). Po této trase také dojdeme ke zřícenině hradu Nový hrádek. Žlutá turistická značka navazuje na modrou a zelenou turistickou značku.

Modrá turistická značka začíná u stanice metra Roztyly a vede Kunratickým lesem kolem tří dubů a zříceniny až na Zelené domky.

Zelená turistická značka prochází centrální částí lesa.

Podél Kunratického potoka vede 300 metrů nové cyklostezky. Nová stezka začíná u sportoviště Tělovýchovné jednoty ABC a vine se podél Jižní spojky až k Vrbově ulici.

V západní části lesa se nachází hájovna s výběhy pro dančí zvěř.

Problémy související s vysokou návštěvností: Vandalismus, (specialitou Krčského lesa jsou ulámané špičky mladých stromků), požáry, odpadky, ničení rekreačního vybavení, pejskaři (velké množství psích výkalů, volně pobíhající psi, kteří plaší a někdy i pronásledují lesní zvěř), provoz na horských kolech, který místy zvyšuje erozi, aj.

 

Přístup do lesa

Stanice metra C Roztyly (kolem hotelu Globus)
Autobusová zastávka Michelský les, autobus č. 106, 114, 182 (přes Vídeňskou silnici)
Autobusová zastávka Zelené domky, autobus č. 114, 332, 337 z Kačerova (cestou k restauraci U Krále Václava a k hájovně)