Katastrální území Košíře, Jinonice, Motol
Celková rozloha 65,64 ha
Správce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Údržba Lesy hl. m. Prahy