Katastrální území Cholupice, Libuš, Modřany, Písnice
Celková rozloha 164,28 ha
Správce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Údržba Lesy hl. m. Prahy