Katastrální území Liboc
Celková rozloha 249,24 ha
Správce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Údržba Lesy hl. m. Prahy