Katastrální území Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice
Celková rozloha 100,32 ha
Správce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Údržba Lesy hl. m. Prahy