Všechny lesní pozemky, které patří pod Lesy hl. m. Prahy, se řadí do kategorie lesů zvláštního určení (podle § 8 odst. 2 písmeno c lesního zákona) jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Tím je jen formálně potvrzen fakt, že lesy na území Prahy plní především mimoprodukční funkce lesa, tedy zejména rekreační funkci pro více než 1,1 milionu obyvatel Prahy.

Pro co nejpříjemnější rekreaci návštěvníků lesů byly již v minulosti, při samotném zakládání nových lesních ploch, budovány nejrůznější stavby a spolu s nimi se instalovaly nejrůznější rekreační prvky a zařízení jako například vycházkové chodníčky, naučné stezky, odpočivné louky, areály zdraví, dětská hřiště, altány, odpadkové koše, lavičky a mnoho dalších prvků. Toto vybavení bylo instalováno rovněž do starších lesních komplexů (Chuchelský háj, Šárka, Kunratický les, Ďáblický háj a další).

Oblíbenou atrakcí, zejména pro nejmladší návštěvníky lesa, jsou lesní zookoutky.

 

 

Návštěvnost pražských lesů je velmi vysoká, a to zvláště u lokalit, které jsou pro veřejnost dobře dostupné (lesopark Hostivař, Kunratický les, obora Hvězda a další). Například oboru Hvězda navštívilo v roce 2004 více než půl milionu návštěvníků a Kunratický les dokonce 670 tisíc návštěvníků. Příliv návštěvníků však často překračuje hranici únosnosti a lesům nijak neprospívá, spíše naopak. Každý z nás se při procházce lesem může setkat s projevy vandalismu, jako jsou odhozené odpadky, poškozené rekreační prvky, ulámané stromky a podobně.